Logo

8 เว็ปไซต์ ช่วยฝึกออกแบบ UX

เรามักจะเคยได้ยินคำว่า UXUI อยู่บ่อยๆ หรือหากขยายความ ของคำว่า UXUI  คือ UX มาจากคำว่า User Expereinces หรือประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงแพลตฟอร์ม ต่างๆ ที่ใช้ในเรื่องหลักแนวคิด การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้รับ แต่ก็จะมีคำนี้ตามมาคือ UI หรือย่อมาจาก User Interface ตรงตัวคือการออกแบบ การมองเห็น การรับรู้นั้นเอง ว่ารู้สึกยังไง สนใจหรือไม่ ซึ่งสองคำว่านี้เมื่อนำมารวมกันคือ UXUI ก็เปรียบเหมือนเปรียบเสมือนประสบการณ์การใช้งาน นั้นเอง

ในวันนี้ เราจะมาแนะนำ 8 เว็บไซต์ ที่ช่วยให้ธุรกิจ หรือนักออกแบบได้ลอง หรือช่วยฝึก UX (User Expereinces) เพื่อให้ได้เข้าใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นว่ามีประสบการณ์อย่างไร และสามารถนำไปต่อยอดสำหรับธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์กับผู้ใช้งานของธุรกิจ ได้อย่างดียิ่งขึ้น

UXUI is derived from user experiences or user experiences, whether it’s websites or applications, platforms, or conceptual issues. But there’s also this term that follows UI, or short for User Interface, literally design, visibility. It’s about how you feel, how you feel, interested or not. These two words, when combined with UXUI, are like an experience.

Today, we’re going to introduce 8 websites that help businesses or designers try or practice UX (User Experiences) to better understand what their users experience and how they can be used for businesses to create a better user experience.

 

uxtools
Image from schools.co

uxtools.co

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมทักษะและเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งวิธีการสอนเชิงปฏิบัติและกระบวนการแสดงผลของงานชิ้นนั้นๆ

It is a website that brings together important skills and tools in design, suitable for beginners to experts, with both practical teaching methods and the display process of the work.

Sharpendesign
image from Sharpen. design

Sharpen. design

Sharpen นับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่นักออกแบบเลือกฝึกฝน มุ่งเน้นไปที่หลักการออกแบบ และได้รวบรวมเครื่องมือด้านการออกแบบให้ใช้ฟรีอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและเรียนรู้ ทั้งยังเป็นอีกเว็ปไซต์ที่ผู้ว่างจ้างหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาด้าน UX เลือกใช้งาน

It is a website that helps practice logo design, UX, website design, graphic design, and illustration.

 

Fakeclients
Image from Fakeclients.com

Fakeclients.com

เป็นเว็ปไซต์ที่ช่วยฝึกออกแบบโลโก้, UX, ออกแบบเว็ปไซต์, ออกแบบกราฟิก และภาพประกอบต่างๆ นอกจากด้านการออกแบบแล้วยังสามารถแบ่งปันผลงานตัวเองลงบนเว็ปไซต์เพื่อดูผลตอบรับได้อีกด้วย

It is a website that helps practice logo design, UX, website design, graphic design, and illustration.

 

Goodbrief.io
Image from Goodbrief.io

Goodbrief.io

อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่นักออกแบบเลือกใช้และศึกษาเพิ่มเติม ใช้งานได้ดีบนโทรศัพท์มือถือ ในเรื่องของ layout การจัดวาง จะสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Another website that designers choose to use and learn more about. It works great on mobile phones. When it comes to layout, the layout is convenient and easy to use.

 

 

uxchallenge.co
Image from UX challenge. co

UX challenge.co

เพิ่มทักษะอีกระดับในด้านการออกแบบ ง่ายต่อการฝึกฝนรวมไปถึงหลักการวิธีแก้ปัญหาที่ท้าทายในการออกแบบ

Add another level of skills in design Easy to practice, as well as challenging problem-solving principles in design.

 

sketchingforux.com
Image from sketchingforux.com

sketchingforux.com

เว็ปไซต์เพื่อช่วยในการออกแบบ UX อย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เริ่มต้นให้เข้าใจ UX และการใช้จิตวิทยาทางความคิด การคิดให้เป็นแบบภาพ  เป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืองานด้านดิจิทัล

For beginners to understand UX and the use of cognitive psychology. Visual thinking is useful for designers working on products or digital tasks.

Productdesigninterview.com
Image from Productdesigninterview.com

Productdesigninterview.com

เป็นเว็บไซต์ฝึกการออกแบบผลิตภัณฑ์และสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ UX/UI ในขั้นตอนตอนไป

 

100daysofproductdesign
Image from Medium.com

100Daysofproductdesign

ชาเลนจ์100วันในการออกแบบ เป็นการรวบรวมพื้นฐานการออกแบบไว้ในแต่ละวัน โดยเริ่มจากขั้นพื้นฐานแล้วเพิ่มระดับทักษะไปเรื่อยๆตามลำดับขั้น เป็นอีกหนึ่งที่ท้าทายเพื่อให้ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน

The 100-day Design Challenge brings together the basics of design each day. Starting from the basics and increasing your skill levels according to the hierarchy. It’s another challenge to learn from day to day.

สำหรับบทความนี้เพื่อนก็คงจะได้ ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจาก การแนะนำ 8 เว็บไซต์ ที่สามารถฝึก หรือนำไปใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจในส่วนของ UX หรือ User Experiences ได้อย่างดี

For this article, a friend would have. More or less, the benefits of introducing 8 websites that can be practiced or put into practice for businesses in the area of UX or User Experiences.

บทความนี้เรียบเรียงมาจาก Medium

สามารถ อ่านบทความเกี่ยวกับ Design ได้ที่นี่

Read Article about Design or UXUI Here 

บทความนี้เกี่ยวกับ ,

แท๊ก

แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ ที่แนะนำ

ติดตาม nConnect