Logo

Google Analytics 4 (GA4) ดีกว่าอันเดิม Google Analytics Universal Analytics (UA) อย่างไร

เลือกหัวข้อ

Google Analytics 4 (GA4) ดีกว่าอันเดิม Google Analytics Universal Analytics (UA) อย่างไร

เรามาใช้ประโยชน์จาก Google Analytics 4 (GA4) เพื่อการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ดีขึ้นกันเถอะ

ในยุคดิจิทัลการทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณตรงกับความต้องการของพวกเขา เครื่องมือหนึ่งที่เปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้คือ Google Analytics 4

(GA4) เมื่อเปรียบเทียบกับ Universal Analytics (UA) รุ่นก่อน GA4 มีการปรับปรุงที่สําคัญหลายประการที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ นี่คือเหตุผลสําคัญบางประการที่ควรพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ GA4

 

การวัดตามเหตุการณ์

ไม่เหมือนกับ UA ซึ่งอาศัยเซสชันและการดูหน้าเว็บเป็นหลัก GA4 ช่วยให้สามารถวัดตามเหตุการณ์ได้ สิ่งนี้ให้ความเข้าใจโดยละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณซึ่งสามารถแจ้งการปรับปรุงในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ

การติดตามข้ามแพลตฟอร์ม

GA4 ช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์ม (เว็บและแอป) ภายในคุณสมบัติเดียวกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ซึ่งสามารถกระตุ้นการปรับแต่งทั้งในด้านการออกแบบเว็บไซต์และประสิทธิภาพของคุณ

การผสานรวมกับ BigQuery

การผสานรวมอย่างราบรื่นของ GA4 กับ BigQuery ของ Google ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพให้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงยิ่งขึ้น วิธีนี้สามารถช่วยคุณระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่ต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การติดตามเหตุการณ์แบบไร้รหัส

GA4 ช่วยให้สามารถติดตามเหตุการณ์ในหน้าบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มโค้ดลงในเว็บไซต์ของคุณ คุณลักษณะนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายามและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้ที่สามารถช่วยปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ

การวัดประสิทธิภาพโฆษณาที่ได้รับการปรับปรุง

GA4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาใน Google Ads หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถแจ้งการออกแบบเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การโฆษณาของคุณได้ดีขึ้น

เน้นความเป็นส่วนตัว

GA4 สร้างขึ้นโดยมีความเป็นส่วนตัวเป็นแกนหลักให้การไม่เปิดเผยตัวตนและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้ GA4 คุณไม่เพียง แต่ดูแลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แต่ยังเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตโดยไม่มีคุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งอาจส่งผลต่อเมตริกประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ

การคาดการณ์ล่วงหน้า

GA4 สามารถให้เมตริกเชิงคาดการณ์ เช่น อัตราการเลิกใช้งานที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ Machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทํางานเชิงรุกเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าและแจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณเพื่อดึงดูดผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

GA4 มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากขึ้น รวมถึงการเดินทางของผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไรแจ้งการปรับปรุงการออกแบบเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

AI-Powered Insights

GA4 ใช้ Machine learning ขั้นสูงเพื่อแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัติถึงแนวโน้มที่สําคัญในข้อมูลของคุณ ซึ่งสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้

 

สตรีมข้อมูล 

GA4 ใช้แนวคิด ‘สตรีมข้อมูล’ เพื่อรวมข้อมูลแอปและเว็บเข้าด้วยกัน สิ่งนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ซึ่งสามารถผลักดันการปรับปรุงการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณโดยแจ้งการปรับปรุงการออกแบบและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ ด้วยการทําความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจและใช้งานง่ายขึ้นซึ่งไม่เพียง แต่ดึงดูดผู้เข้าชมมากขึ้น แต่ยังเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าประจํา

สอบถามข้อมูลและอยากติดตั้ง GA4 แบบ Advanced สามารถติดต่อ nConnect เพื่อดำเนินการให้ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

For English 

Title: Leveraging Google Analytics 4 (GA4) for Enhanced Website Design and Performance

In the digital age, understanding your audience’s behavior is critical to ensuring your website’s design and performance meet their needs. One tool that has been transforming the way businesses gain insights into user behavior is Google Analytics 4 (GA4). In comparison to its predecessor, Universal Analytics (UA), GA4 offers several significant improvements that can help optimize your website’s design and performance. Here are some key reasons to consider switching to GA4:

1. Event-based Measurement: Unlike UA, which primarily relies on sessions and pageviews, GA4 allows for event-based measurement. This offers a more detailed understanding of how users interact with your website, which can inform improvements in your website design.

2. Cross-platform Tracking: GA4 enables tracking of user behavior across platforms (web and app) within the same property. This gives you a more holistic view of your users’ behavior, which can drive refinements in both your website design and performance.

3. Integration with BigQuery: GA4’s seamless integration with Google’s BigQuery, a powerful big data analytics tool, offers more advanced data analysis. This can help you identify areas of your website that need performance enhancements.

4. Codeless Event Tracking: GA4 allows tracking of certain on-page events automatically without needing to add code to your website. This feature can save you time and effort, and can provide valuable insights into user interactions that can help improve your website design.

5. Improved Ad Performance Measurement: GA4 is designed to better measure ad performance across Google Ads or other platforms. This can provide more effective marketing data that can inform your website design to better align with your advertising strategies.

6. Privacy-centric: GA4 is built with privacy at its core, providing robust anonymization and privacy controls. By using GA4, you’re not only looking after your users’ privacy but also preparing for a future without third-party cookies, which could impact your website’s performance metrics.

7. Predictive Metrics: GA4 can provide predictive metrics, such as potential churn rate, using machine learning. These insights can help you be proactive about customer retention and inform changes to your website design to better engage users.

8. User-centric Data: GA4 focuses more on user-centric data, including cross-device user journeys. This can give you a better understanding of how users interact with your website, informing design improvements to enhance user experience.

9. AI-Powered Insights: GA4 uses advanced machine learning models to automatically alert you to significant trends in your data, which can inform changes to your website’s design and performance.

10. Data Stream: GA4 uses a ‘Data Stream’ concept to unify app and web data. This provides a more comprehensive view of user behavior, which can drive enhancements to your website’s design and performance.

Leveraging GA4 can provide invaluable insights into how users interact with your website, informing enhancements to your website’s design and performance. By understanding your users’ behavior and preferences, you can create a more engaging, user-friendly website that not only attracts more visitors but also converts them into loyal customers.

 

 

 

บทความนี้เกี่ยวกับ

แท๊ก

แชร์บทความนี้

ติดตาม nConnect